ikdemo.nl

Demo

Project gebaseerd op waterirrigatie

1 min gelezen

Project gebaseerd op waterirrigatie

We zijn bezig met een project gebaseerd op waterirrigatie, we willen de boeren in het buitenland ondersteunen met een goed waterirrigatie systeem. Ik doe voornamelijk de productionele kant van het project maar een collega van mij kan alles vertellen over waterirrigatie, ze heeft ook iets in die trant gestudeerd en is altijd op zoek naar nieuwe goede manieren van waterirrigatie. Zo dat het nog voordeliger of efficiënter kan worden. Voor dat ik hier kwam werken had ik niet zoveel met waterirrigatie, ik wist wel wat het was, we hadden waterirrigatie op de middelbare school wel eens besproken, maar verder had ik er nooit meer over na gedacht. Ik vind het mooi wat we doen, het levert veel positiviteit op. Ik merk ook dat we een leuk en hecht team zijn, en dit project, met de waterirrigatie, heeft hier ook wel voor gezorgd. Samen op reis gaan bijvoorbeeld, we zijn nu al twee keer er heen geweest om alles uit te stippelen. Ik heb leuke mensen om mij heen en ik word continu geprikkeld om na te denken, om te blijven na denken en oplossingen zien. We denken in oplossingen, niet in problemen.