ikdemo.nl

Demo

Keuring magazijnstelling door echte keurmeesters

2 min gelezen

Keuring magazijnstelling door echte keurmeesters

Keurmeester in witte jassen komen die alleen voor bij de Smaakpolitie? Nee, ze komen ook voor bij magazijnstellingen. Allebei gaat het om veiligheid. Bij magazijnstellingen gaat het dit keer niet om de veiligheid van voedsel maar om de veiligheid van personen. Wanneer de magazijnstelling veilig is dan is dat een zekerheid voor het magazijnpersoneel wat er mee werkt. Een onstabiele magazijnstelling is namelijk levensgevaarlijk. Bij het omslaan kan het letsel veroorzaken bij mensen.

Keuring magazijnstelling vanuit de Brancheorganisatie

De keuring magazijnstelling wordt door een keurmeester gedaan die vanuit de firma L.P. Petersen werkzaam is. Deze keurmeester is gecertificeerd met het certificaat van de BMWT Vereniging. Deze vereniging is een brancheorganisatie van fabrikanten in de wegenbouw, de gewone bouw, magazijnstellingen en transportmaterieel. De fabrikanten delen hun ervaringen en aan de hand daarvan willen we met hun producten de veiligheid en de betrouwbaarheid garanderen. De zogeheten BMWT keuring helpt hierbij.

Keuring magazijnstelling van staanders tot liggers

De keuring van de magazijnstelling wordt door de keurmeester met de witte jas uiterst serieus genomen. Er wordt gekeken naar de stabiliteit van de magazijnstelling. Of de staanders nog stevig genoeg staan en geen schade hebben opgelopen. Daarnaast bekijkt de keurmeesters of de legborden of de liggers niet overbelast zijn met teveel goederen of producten die zijn op gestald. Waar nodig geeft de keurmeester advies. Uiteindelijk maakt hij zijn eindconclusie en aanbevelingen duidelijk in een overzichtelijk keuringsrapport. Dit rapport is tevens het bewijs voor de Arbodienst en de Inspectiedienst dat het magazijn veilig is.