ikdemo.nl

Demo

Alle beetjes mooi meegenomen met de energiewijzer

1 min gelezen

Alle beetjes mooi meegenomen met de energiewijzer

Mijn vriend en ik moeten het tegenwoordig met veel minder doen dan we gewend zijn. Toen wij gingen samenwonen, was dat enerzijds natuurlijk omdat ons dat heel gezellig leek maar ook omdat we besloten dat het belachelijk was dat we beiden de hele tijd maar dubbele kosten bleven maken terwijl we toch de hele tijd bij elkaar waren. We merkten het verschil direct, want toen we gingen samenwonen werd alles al direct veel gemakkelijker, waren we echt goedkoper uit met onze beide inkomens en gedeelde lasten. Toch denk ik dat we er gewend aan zijn geraakt, ernaar zijn gaan leven vermoedelijk, en dat in combinatie natuurlijk met de crisis en inflatie. Hoe het ook zij, we zitten ineens weer krapper. Dus deden we onlangs de energiewijzer om te kijken of we op dat terrein misschien nog het een en ander besparen konden. Het blijkt inderdaad goed mogelijk om nog eens rond de twintig euro per maand te besparen op je energiekosten, zo bleek voor ons uit de energiewijzer. Voor ons een goed vooruitzicht dus weer, want alle kleine beetjes zijn mooi meegenomen! Bovendien betekent dit op jaarbasis voor ons weer eens rond de tweehonderd euro extra, en dat komt goed uit.