ikdemo.nl

Demo

Een slimme ondernemer kiest voor domeinregistratie

1 min gelezen

Een slimme ondernemer kiest voor domeinregistratie

Als bedrijf zou ik goed nadenken over mijn domeinregistratie, het is niet iets waar je zomaar overheen moet kijken. Ik denk dat veel mensen het belang van een goede domeinnaam onderschatten, maar een catchy naam is eigenlijk van groot belang en dat uit zich op allerlei vlakken. Een belangrijk punt is dat met een catchy domeinnaam je gratis reclame hebt en je website direct je bedrijfsnaam wordt – zo kunnen mensen je gemakkelijk vinden en gaan ze niet naar de concurrent. Neem nu als goed voorbeeld de domeinregistratie van bol.com, die wérkt gewoon, die is aangeslagen. We zeggen nooit: ‘dat boek heb ik bij Bol gekocht’, nee daarentegen zeggen we domeinnaam al direct als de merknaam. Een geslaagd voorbeeld! Met de domeinregistratie zet jij voor jouw onderneming (dat kan bijvoorbeeld ook een sportclub zijn) of bedrijf de naam van je bedrijf op het internet vast, en de naam is uniek in zijn soort, er zullen nooit twee dezelfde websites met dezelfde domeinnamen zijn. Net zoals een postadres hier in Nederland uniek is aangezien we daar geen verwarring over hebben, sluit je met domeinregistratie ook uit dat anderen jouw website verwarren met die van een ander.